FAQ - časté otázky používateľov

Q: Po spustení sa vypíše oznam "Nenajdený HW klíč"

A: Postup:

  • Preveriť, či je v počítači zasunutý HW kľúč
  • Preveriť, či je dostupný HW kľúč na sieti
  • Preveriť, či je nainštalovaný ovládač HW kľúča

Niektoré ďalšie odpovede nájdete na stránke spoločnosti Atlas obsahujúcej tipy a triky pre program Atlas DMT.

Aktuálna verzia

» Atlas 19.8.2

Vizualizácia

Aktualizácia

12. februára 2020