Semináre

Semináre, prezentácie programu Atlas

Školenie a konzultácie vo firme CGS

Včelárska 2, Bratislava

  • Maximálny počet účastníkov: 6/12
  • Školenie v špecializovanej učebni so 6 + 1 počítačmi a projektorom
  • Individuálny prístup lektora, možnosť občerstvenia
  • Na školenie sa môžete prihlásiť písomne poštou, e-mailom alebo telefonicky. [kontakt]
  • SnímkaUčebne

Školenie a konzultácie u zákazníka

Používateľsky orientované vzdelávanie

  • Účastníkov školenia, priestorové a technické vybavenie zabezpečuje objednávateľ, max. počet účastníkov - 20.
  • Žiadosť o školenia môžete zaslať písomne poštou, e-mailom alebo nahlásiť telefonicky. [kontakt]

Oblasti školenia:

  • inštalácia a nastavenia
  • technologické postupy
  • správa systému

Aktuálna verzia

» Atlas 19.8.2

Vizualizácia

Aktualizácia

12. februára 2020