Vstupné a výstupné údaje

Možnosti vstupu a výstupu údajov z programu.

Zoznamy súraníc:

Obsahujú súradnice, čísla bodov, prípadne ďalšie informácie o bodoch.

  • STX - textový tvar
Súbory vektorovej grafiky:
  • DXF - textový formát AutoCAD
Súbory rastrovej grafiky:
  • JPEG
  • CIT
  • GIF
  • TIFF

Aktuálna verzia

» Atlas 19.8.2

Vizualizácia

Aktualizácia

12. februára 2020