Prehľad vykonaných zmien

Zmeny vykonané v programe Atlas verzia 17.

Verzia 17

Podrobný popis noviniek si zobrazíte priamo v programe ATLAS DMT 17 z ponuky Pomocník (Nápověda).

Najnovšie zmeny a vykonané úpravy vo verzii 17

verzia 17.5.3 - jún 2017

Vzhľadom k rozsahu úprav odporúčame navštíviť stránku spoločnosti Atlas obsahujúcu podrobný popis zmien.

Aktuálna verzia

» Atlas 19.8.2

Vizualizácia

Aktualizácia

12. februára 2020